Oppo R11 Mất Loa Trong

  • 13
  • Thay Loa Ngoài Loa Trong Oppo F7, Oppo R11 tại Hà Nội
  • Thay Loa Ngoài Loa Trong Oppo F7, Oppo R11  Khi loa trong hay loa ngoài của smartphone Oppo F7, Oppo R11 bị hỏng do đứt dây loa, thủng màng loa, chập IC dây dẫn loa… thì chỉ có một cách khắc phục duy nhất là thay loa mới cho máy. Công Thành Mobile là một…

  • 15
  • Sửa Chữa Oppo F7, Oppo R11 Mất Loa Trong, Loa Ngoài tại Hà Nội
  • Sửa Chữa Oppo F7, Oppo R11 Mất Loa Trong, Loa Ngoài tại Hà Nội Hệ thống loa đảm nhận chức năng phát, truyền âm thanh của smartphone. Khi loa của máy điện thoại gặp lỗi thì sẽ có khá nhiều phiền phức như khi có người gọi đến bạn không thể nghe thấy tiếng chuông,…