Lenovo S960 Silver – VIBE X

3.800.000 VNĐ
Qùa khuyến mại